Marialoop

Marialoop is een parochie van 8760 Meulebeke

www.meulebeke.be
Welkom in het verhaal van een parochie toen en nu ...
vijfstraat Marialoop
Marialoop in foto's
auribus nostris audivimus, patres nostri annuntiaverunt nobis

Nieuw: Parochieregisters: 1ste geboorte, 1ste huwelijk, 1ste overlijden, emigratie, ga naar Pastoors
Om de vernieuwingen te zien kan het noodzakelijk zijn de pagina('s) te verversen via functietoets F5.
Zwerfvuilaktie Marialoop
>> Vandaag op bezoek ?
Open Monumentendag
>> Visitekaartje
Philadelphia, PA, USA
Open Monumentendag '12

Marialoop.be 2000-2022
zit-rustbank Drongensveldweg
Landelijke weg in het gehucht Marialoop met kronkelend verloop vanaf de Vijfstraat ten noordwesten tot de Marialoopsteenweg ten zuidoosten; aan noordoostzijde uitlopend in erfoprit net over de gemeentegrens op het grondgebied van Tielt.

Op een kaart in het landboek van 1654-1656 gedeeltelijke weergave van de weg; het huidige oostelijke deel vormt in die periode de grens met Tielt. Verspreide landelijke bebouwing, onder meer omwalde hoeve aan de zuidoostzijde van de weg; aan de westzijde van de weg groot bebost gebied gevormd door "Den Isegembusch", "Den Dervichtenbusch" en "Het Poelvelt"; het stuk grond tussen de weg en de kapel van Marialoop staat gekend als het "Galghestick".

Op 6 juli 1732 wordt langs deze weg de Meulebeekse baljuw Emmanuel De Ronghe doodgeschoten, die zijn naam verleent aan de straat.
Op de Atlas der Buurtwegen (1846) reeds met doorlopend tracé en huidige benaming, omschreven als "voetweg van den weg genaemd Vijfstraet naer den genen Akkerstraet weerschenden het zogenaemde Drongensveld ende Marialoop bosschen".

Bij de bevrijding in 1918 wordt er langs de Drongensveldweg fel gevochten tussen de terugtrekkende Duitse militairen en de aanrukkende Franse troepen.

In het begin van de 20ste eeuw wordt in de straat herberg "De Arend" uitgebaat,