Marialoop is een parochie van 8760 Meulebeke

www.meulebeke.be
Welkom in het verhaal van een parochie toen en nu ...
Naam v/d herberg
situering
jaar van opening (1) oudste vermelding (2)
herbergier die de herberg opende (1) vroegst bekende herbergier of eigenaar (2)
bijzonderheid
Het Aanwijs
Bonestraat-Vijfstraat
1908 (1)
Cyrille Verkinderen (1)
Waarschijnlijk gaat het hier over de heropening van het café hierna vermeld. Gesloten tijdens WO II.
Het Aenwijs
Vijfstraat
1849 (1)
Leonard Deloof (1)

Den Appel
Wijk Marialoop zie Den HovenierDe Arend
Drongensveldweg
1909 (1)
Henri Van Coillie-Simoens (1)
Gesloten voor WO2
De Blauwe Kroone
Wijk Marialoop
1839 (1)
Constantin Malfait (1)
Gesloten in de loop v/d 19° eeuw
Breugel
Vossekotstraat
1963 (1)
André Bossouw (1)
Gesloten in het begin v/d jaren '80
Café Sportief
Marialoopsteenweg
1953 (1)
Joseph Vandewalle-Decaluwé (1)
Gesloten voor 1960
Het Cappelhuus van Maerloop
Marialoopplaats
1654 (2)
Loonijs De Witte (2)
van immemoriale tijden grootelicx gefrequenteerd door den toeloop ende devotie tot Onze Lieve Vrauwe van Maerloop.
Het Dorpshuis
Marialoopsteenweg
1914 (2)


De Eendracht
Marialoopplaats
1841 (1)
Joannes Demeese (1)
Gesloten tijdens de 19° eeuw
Den Ezel
Vijfstraat
1903 (1)
C. Vandenbulck (1)
Gesloten tussen de 1° en de 2° WO
Het Fortuyn
Hoek Marialoopstwg-Spillebosstraat
1842 (1)
Xavier Hellijn (1)
Gesloten na WO1
De Groene Wandeling
Wijk Marialoop
1851 (1)
Lois Vergote
Gesloten tijdens de 19° eeuw
De Groote Pinte
Vijfstraat
1886 (1)
Jan Tijtgat
Gesloten voor WO2
Den Groten Hert
Marialoopplaats
1914 (2)
Achiel Vankeirsbilck (in 1941)
Bestaat nog (2011)
Te Hans Van Ackere
Marialoopplaats
1654 (2)
Jan Van Ackere
Deze herberg werd na 1654 "Het Vossekot" genoemd.Ze werd gesloten omstreeks WO1
De Herder
Marialoopsteenweg
1874 (1)
August Desloover (1)
Gesloten tussen WO1 en WO2
't Hoveke
Vijfstraat
1972 (2)
Noël Cosman (2)
Gesloten jaren '80 (?)
De Hovenier/Le Jardinier
Wijk Marialoop
1840 (1)
François Dekokere (1)
In 1842 veranderde Lois Ninclaus de naam in "Den Appel" .Gesloten tijdens de 19° eeuw
Den Hulstboom
Vijfstraat
1887 (1)
Charles Louis Debeil (1)
Gesloten tussen 1941 en 1960
Den Ijzer
Steenovenstraat Zie "'t Rooseke"Ippon
Marialoopsteenweg Zie "De Samenkomst"De Kloef
Hoek Vossekotstraat-Buysveldstraat
1903 (1)
Henri Devolder (1)
In 1934 veranderde Henri Goethals de naam v/d herberg in "De Sportclub" .Voor 1941 gesloten
De Kraaie
Wijk Marialoop
1898 (1)
Basile Goderis (1)
Gelsoten tussen WO1 en WO2
De Kroone
Marialoopplaats
1910 (1)
Wed. Ivo Verstraete (1)
Gesloten in 1939
Het Lammeke
Wijk Marialoop
1904 (1)
Leo Mestdagh
Waarschijnlijk gesloten tussen WO I en WO II
De Landsman
Marialoopsteenweg
1872 (1)
Joannes Bekaert
Gesloten tussen 1941 en 1960
De Liester
Hoek Gentstraat-Steenovenstraat
1916 (2)
?
Gesloten voor WO2
De Linde
Steenovenstraat
1883 (1)
Pieter Vanthuyne (1)
Gesloten tussen WO1 en WO2
In Maerloope
Marialoopplaats
1914 (2)
?
Gesloten voor WO2
De Meerschbloem
Marialoopsteenweg
1902 (1)
Wed. Landuyt (1)
Gesloten voor WO2
De Nieuwe Kat
Hoek Hulstboomstraat-Steenovenstraat
1903 (1)
Charles Vanthournout (1)
Gesloten in 1939
De Nieuwe Klokke
Vossekotstraat
1851 (1)
Hipolite Santens (1)
In 1852 veranderde deze persoon de naam in "De Zalm"/"Le Saumon" .Gesloten in de 19° eeuw
Den Nieuwen Ezel
Vijfstraat
1903 (1)
Wed. Caenepeel (1)
Waarschijnlijk gesloten omstreeks WO1
't Oud Molenhuis
Gentstraat
1972 (2)
Michel Allaert (2)
?
Den Pauw
Wijk Marialoop
1843 (1)
Constatin Malfait (1)
Tijdens de 19° eeuw gesloten
De Reisduif
Vijfstraat
na WO1 ?
Musschoot ?
Gesloten voor WO2
't Rooseke
Steenovenstraat
1916 (2)
Landuyt (2)
Na WO I veranderde de naam in "Den Ijzer". Gesloten kort voor WO II
De Rooster/La Grille
Vossekotstraat
1840 (1)
Pierre Vercruysse (1)
n september 1921 werd een telefoonpost opgericht op het gehucht Marialoop.Door loting werd de post toegewezen aan de Heer Verstraete,herbergier in "De Rooster"
Russenhof
Wijk Marialoop
1873 (1)
Leonard Hellebuyck (1)
Waarschijnlijk gesloten voor WO1
Ruyssenwijk   
Marialoopstraat
1888 (1)
Eduard Demeyer (1)
Gesloten voor WO1
De Samenkomst
Marialoopsteenweg
1912 (1)
Josse-Muylle (1)
Tijdens de jaren '60 was de herberg nog enkele keren open als "Ippon".
Sint Antonius
Marialoopsteenweg
1888 (1)
Joannes Buysse (1)
In 1910 deed men herstellingen aan de herberg die gedeeltelijk afgebrand was.Gesloten in 1959
Sint-Elooi
Vossekotstraat
1911 (2)
Theofiel Vannieuwenhuysse (2)   
Gesloten in 1980
De Spiegel
Vossekotstraat
1914 (2)
Felix Boone (2)
Gesloten in 1927
De Spiegel
Vossekotstraat
na 1927 (1)
Emiel Hoste (1)
Gesloten tijdens de jaren 30
Sportclub
Vossekotstraat zie "De Kloef"De Valk
Vijfstraat
1876 (1)
Joannes Desmet (1)
Gesloten tussen WO I en WO II
Venique
Marialoopplaats
1982 (1)
Jaques Pauwels (1)
Gesloten na 30 jaar (eind 2012)
De Vliegende Kraaie
Gestaen Digt de Vijfstraete
1885 (1)
Pieter Sagaert (1)
Waarschijnlijk voor WO1 gesloten
De Voerman
Marialoopsteenweg
1891 (1)
Pieter Maes (1)
Er is nog een herberg "De Voerman" voor 1916 , dezelfde ?
In Vondel
Marialoopsteenweg
1906 (1)
Alfons Vannieuwenhuysse (1)
Gesloten voor WO2
't Voske
Vossekotstraat
1977
Godelieve Lecluyse (1)
Bestaat nog (2011)
De Wagenmakerij
Vossekotstraat
1905 (1)
Pieter Demeese (1)

Het Haentien/Het Haantje
Gentstraat
1740 (2)
Joannes Vroman (2)
Hier hield de schepenbank van Buysvelt in de 18° eeuw zijn vergaderingen.
Marialoop

voormalige cafés in Sint Elooi en De Rooster
hoek Vossekotstraat-Marialoopplaats