Marialoop is een parochie van 8760 Meulebeke

www.meulebeke.be
Welkom in het verhaal van een parochie toen en nu ...
Marialoop had de titel van Heerlijkheid. De oudst bekende heer was Nicolaas de Schietere die huwde met Francisca de Beer. In de 18° eeuw ging deze heerlijkheid , ingevolg het huwelijk van Maria de Schietere met Joseph Le Baillie , over naar de familie La Baillie die de Heerlijkheid behield tot aan de Franse revolutie.
Caroline Lambert kreeg als meter Marie-Catherine Breydel, echtgenote van stadpensionaris Joseph de Cridts en als peter Charles-Adrien le Bailly de Maerloop, achtereenvolgens burgemeester van het Brugse Vrije en van Brugge en later voorschepen van Gent en voorzitter van de Staten van Vlaanderen. Ze zal in haar jeugdjaren ongetwijfeld die voorname peter en meter bij bijzondere gelegenheden ontmoet hebben en er geschenken van ontvangen hebben. In de revolutietijd behoorden ze tot vijandige kampen.

Mevrouw Petronilla de STAPPENS de HARNES, geboren van OUTRYVE (1748-1814) werd met een speciaal versje bedacht. Hoewel ze tot de adel behoorde, de schoonzuster was van Charles le Bailly de Maerloop, voorzitter van de Staten van Vlaanderen onder de Oostenrijkers en de zuster van kanunnik Georges van Outryve en van de ridders Jean-Jacques van Outryve de Merckem en Louis-Emmanuel van Outryve d’Ydewalle, was weduwe de Stappens één van de égéries van de Jacobijnse club, aan wie ze een eigenhandig geborduurde Franse driekleur had geschonken.

In principe waren de burgemeester van de schepenen en de burgemeester van de corpse van alle tijden confraters geweest, maar ook dat bleek in de 18de eeuw maar heel gedeeltelijk het geval meer en waren alvast sommige burgemeesters niet gehaast om lid te worden. De burgemeester van de corpse Pardo de Fremicourt werd lid na het opnemen van zijn functie, maar de burgemeester van schepenen Charles le Bailly de Maerloop die deze functie al sedert 1756 bekleedde, liet zich pas in 1772 in de Confrerie inschrijven. Zijn schoonbroer Robert Coppieters, die al in 1766 eerste schepen was liet zich pas in 1778 lid maken, nadat hij le Bailly in de functie van burgemeester was opgevolgd. Ondanks het feit dat het lidmaatschap aan de burgemeesters werd aangeboden, waren dus niet allen even gehaast om op deze uitnodiging in te gaan.


Grafsteen van Nicolaas De Schietere - Heer van Maerloop - en Franchoise De Beer

O.L.Vrouw kerk - Brugge

detail memorietafel Brugge
Het Damhoudertryptiek (1574), bewaard in de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Brugge, wordt algemeen beschouwd als één van de hoogtepunten in het werk van de schilder Pieter Pourbus. Men ziet er aan beide zijden van het middenpaneel met de Aanbidding van de herders, het portret van De Damhouder met zijn vier zonen (waarvan drie overleden) en Louise de Chantraines met de zes dochters (waarvan drie al overleden). Zijn enige overlevende zoon Lodewijk de Damhouder (1555-1613) werd raadsheer bij de Raad van Vlaanderen en later, zoals zijn vader, forestier van de duinen in Vlaanderen. De drie overlevende dochters huwden met vooraanstaande burgers. Anna huwde Joos van Braeckel (schepen en in 1576 burgemeester van Brugge). Catharina huwde Jan de Schietere (raadsheer, schepen en schatbewaarder van Brugge). Françoise huwde Jacques de Facuwez (secretaris bij de Raad van Brabant).
Op het Damhoudertryptiek, staat de moeder van Nicolaas De Schietere (Catharina De Damhoudere) afgebeeld tesamen met zijn grootmoeder en zijn tantes op het rechterpaneel.
De Heer van Maerloope

gegevens over de Heer van .... en de families de Schietere en Le Bailly.

Nicolas de Schietere (????-1637), zoon van Jean de Schietere (????-1575) en Catherine de Damhoudere (????-1583) huwt in 1602 met Françoise de Beer (1568-1604).
Van hen een dochter geboren Jeanne Robertine de Schietere (1604-1629).
Titel: Chev, Sgr de Wallincourt, Rymslede, Maerloop, Medele, Loosere, Casekinswal (Kaaskerke)
Beroep: Echevin, Bourgmestre de la ville de Bruges in 1619, Gentilhomme du duc d'Aerschot.
Chevalier par le Roi Philippe IV, par lettres du 24 octobre 1624. (1623) En la Chapelle du St. Sacrament à Bruges:
tekst memorietafel (zie foto onderaan): "Cy devant gist Noble Homme Nicilas de Schietere, chevalier, seigneur de Wallincourt, Rymslede, Maerloop, Medele, Loosere, etc et son vivant prmier Bourgmaitre de ceste ville de Bruges, qui trépassa le 29 avril 1637. Cygite Noble et Vertueuse Dame Frachoyse de Beer, dame de Hallewynsche etc. sa compagne, fille de Noble Homme Jean de Beer, escuyer, agr. de Meulébecque etc. Laquelle trépassa le 27 septembre 1604. Dieu ai t les ames.
Marlop
Damhoudertriptiek Brugge
Nicolas De Schietere
wapenschild De Schietere
Wapenschild De Beer
Marialoop