detail postkaart kerk + pastorij
Marialoop is een parochie van 8760 Meulebeke

www.meulebeke.be
Welkom in het verhaal van een parochie toen en nu ...
Beschrijving.
Georiënteerde kerk gelegen aan de oostzijde van de Marialoopplaats, met voorliggende wegverbreding, thans ingericht als parking met recent aangeplante bomen; aan noord-, oost- en zuidzijde omgeven door laag ommuurd kerkhof. Grondplan: driebeukige, pseudobasilicale kerk met schip van vijf traveeën, vierzijdige, ingebouwde westtoren en koor met halfronde apsis geflankeerd door rechthoekige sacristieën. Materiaalgebruik: rode baksteenbouw met gebruik van natuursteen voor o.m. plint, kordons, onderdorpels, kapitelen en portaalomlijsting; leien zadel- en schilddaken en torenspits; zuidelijke sacristie onder schilddak met zwarte mechanische pannen.
Exterieur. Westgevel verticaal geritmeerd door bakstenen hoekpilasters met eenvoudig kapiteel. Centraal, ingebouwde, licht uitspringende westtoren op vierkant grondplan, geleed door middel van horizontale omlopende kordons. Onderste geleding met portaal in sobere omlijsting onder geprofileerde kroonlijst met driehoekig fronton; houten vleugeldeur met rechthoekig bovenlicht voorzien van ruitvormige roedeverdeling en versierd met rozetten en wapenschild van de Brugse bisschop Franciscus Boussen. Tweede en derde torengeleding met spaarvelden, waarin (half)cirkelvormig glasraam en rondbogige galmgaten met ronde uurwerkplaten. Bekroond door fries met trigliefen en geprofileerde omlopende kroonlijst. Ingesnoerde zeshoekige torenspits op vierkante basis bekroond met smeedijzeren topkruis en windhaan.
Centrale toegang geflankeerd door lege rondboognissen waaronder twee witmarmeren gedenkplaten met inscriptie "DIE II APRILIS 1837 POSITUS FUIT/ PRIMARIUS HIC ECCLESIAE LAPIS/ BENEDICTUS AB I.L.L.D. F.R. BOUSSEN EP. BRUG./ QUI SEQUENTI ANNO DIE 24 SEPTEMBRIS/ ECCLESIAM CONSECRAVIT" en "TER ZALIGER GEDACHTENIS/ VAN DEN EERW. H. LEO DUJARDIN/ GEBOREN TE KORTRYK IN 1788/ EERSTEN PASTOOR VAN MARIALOOP/ HY BOUWDE DEZE KERK MET DE/ GIFTEN DOOR HEM VERZAMELD/ HY STIERF ALHIER DEN 9 OCT. 1844". Noord- en zuidgevel geritmeerd door bakstenen pilasters met gelijkaardig kapiteel, waartussen groot rondboogvenster per travee. Vrij hoge, halfronde apsis met lage kooromgang, aan noord- en zuidzijde geflankeerd door recentere eenlagige sacristieën met segmentboogopeningen onder schilddak.

Aan zuidzijde, calvariekruis, geplaatst tegen de zuidzijde van de apsis. Bakstenen rondboognis bekroond door geschilderd, houten driehoekig fronton; gepolychromeerd Christusbeeld aan houten kruis, met beplankte achtergrond voorzien van geschilderd vergezicht op Jeruzalem.

Interieur. Bepleisterde en witgeschilderde binnenafwerking op lage plint in natuursteenblokken; verdwenen schilderingen o.m. van imitatiebeeldnissen. Middenbeuk afgedekt door tongewelf, zijbeuken onder vlakke afdekking en koor onder halve koepel met cassettes. Beuken gescheiden door rondbogige scheibogen op toscaanse zuilen met achthoekige natuurstenen basis. Wanden van zijbeuken en koor voorzien van rondboogvensters; in koor met figuratieve glas-in-loodvulling. Zijwanden geritmeerd door rondbogige muraalbogen op pilasters; in het koor kroonlijst op pilasters met voluutvormige kapitelen. Aan noordzijde, kleine halfronde rondboognis met smeedijzeren hek. Zwart-witmarmeren tegelvloer; deels vernieuwde natuurstenen tegelvloer in het koor met stervormig rosasmotief. Ingangsportaal in gesculpteerde houten omlijsting met dito supraporta gedecoreerd met trofeevoorstelling. Doksaal met balustervormige houten borstwering.

Mobilair.
Eenvoudig laatclassicistisch kerkmeubilair, aangebracht bij de bouw van de kerk ca. 1838.
Hoofdaltaar met tabernakel, wit en grijs marmer en koper inlegwerk, o.m. medaillon met Lam Gods.
Zijaltaar noordbeuk, portiekaltaar met voorstelling van de Bezoeking, gesculpteerd eikenhout, door Dejonghe (Tielt), tabernakel met Lam Gods en altaartafel met H. Hart.
Zijaltaar zuidbeuk, portiekaltaar met voorstelling van verschijning H. Hart aan H. Margareta en Maria à la Coque en Oog Gods aanbeden door twee engelen, gesculpteerd eikenhout, door Dejonghe (Tielt), tabernakel met hostiedragende kelk, altaartafel met H. Hart.
Dienstaltaar, hout, 20ste eeuw.
Koorgestoelte, preek- en biechtstoel, eikenhout, ca. 1838.
Doopvont, koper op houten onderstel, 20ste eeuw.
Beeldhouwwerk : o.m. gekruisigde Christus, H. Barbara, heiligenbeeld.
Muurschildering in het koor, de Emmaüsgangers, 1853 (gedateerd), door Désiré Mergaert (Kortemark), gerestaureerd in 1988 door Etienne Van de Walle (Meulebeke).
In het koor, figuratieve glasramen met voorstelling van H. Hart en Onbevlekt Hart van Maria, 1902, door Alfons Vincent (Brugge).
Geschilderde kruisweg.
Orgel geschonken door Leonard Anthone Loncke, 1846, door Leo Lovaert (Nevele), aangepast in interbellum door J. Anneesens (Menen) en in 1960 door firma Loncke (Esen) die tevens in 1992 onderhoudswerken uitvoert.

Omliggend kerkhof, ingericht bij de bouw van de kerk in 1837-1838 en in de jaren 1860 aan straatzijde voorzien van gietijzeren traliehekken. Thans aan de straat met recentere, lage bakstenen muur en eenvoudige buisleuning tussen bakstenen pijlers; nieuw ijzeren toegangshek aan zuidzijde; aan oost- en noordzijde omgeven door haag en houten schutting.
Rechthoekige grafperken waartussen losse verharding; enkele interbellumgraven met art-decogetinte grafstenen, graven uit het derde kwart van de 20ste eeuw met mozaïekbekleding en graf van Lieven Debouver († 1981) - Sylvain Maes († 1992) - Marie-José Dinneweth († 1996) met opvallende plastische sculptuur. Aan oostzijde, urnenveld en colombarium; aan noordzijde, kleine strooiweide, zuil met gedenkplaatjes en kinderkerkhof.

Marialoop

postkaart
postkaart
postkaart