detail postkaart kerk + pastorij
Marialoop is een parochie van 8760 Meulebeke

www.meulebeke.be
Welkom in het verhaal van een parochie toen en nu ...
Marialoop

Op initiatief van pastoor Dujardin wordt in 1837-1838 ten zuiden van de kapel een laatclassicistische parochiekerk met omliggend kerkhof opgericht; de eerste steenlegging gebeurt op 11 april 1837. De bouwgronden worden geschonken door ridder Pieter Clemmen uit Gent, Leonard Anthone Loncke, bewoner van het *kasteel Ter Borcht (cf. Baronielaan nrs. 27-29) en Roelandts-Yserbyt. Het bouwmateriaal is afkomstig uit een in de Noord-Heirenthoek speciaal hiervoor opgerichte steenbakkerij. De Sint-Leokerk wordt ingewijd op 24 september 1838 door de Brugse bisschop Franciscus Boussens die relikwieŽn van de martelaren H. Lucius en H. Fortunatus schenkt.
De torenspits wordt pas in 1854 afgewerkt en in diezelfde periode worden een uurwerk en een klok aangebracht. Op 19 januari 1839 wordt Marialoop een zelfstandige parochie die zich uitstrekt over het grondgebied van Meulebeke, Tielt en Oostrozebeke. In 1842 wordt de parochie tot "succursale" verheven, waarbij de kerk nog voorzien wordt van de naam O.-L.-Vrouw Bezoeking; tevens wordt er ook de H. Dominicus vereerd.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog is Marialoop een deel van het "Etappengebiet Tielt" dat wordt afgezet, waardoor de parochianen de kerkdiensten niet meer kunnen bijwonen. Na tussenkomst van de pastoor krijgt men van de Tieltse Kommandantur toch toestemming, evenwel later opgeheven doordat Marialoop bij de Kommandantur van de Poelberg wordt gevoegd. De klokken van de kerk worden weggevoerd. In oktober 1918 wordt geschut in de kerk geplaatst, die hierbij veel schade oploopt.
In 1942 wordt het grondgebied van Oostrozebeke dat tot de parochie Marialoop behoort, overgeheveld naar de aldaar nieuw opgerichte parochie de Ginste. Ter compensatie wordt in 1944 een stuk grondgebied van de moederparochie Sint-Amandus bij Marialoop gevoegd. In 1956 wordt een stukje van de parochie Marialoop overgeheveld naar de nieuw erkende parochie de Paanders. Vanaf 1994 behoort Marialoop tot de "parochiefederatie Meulebeke".

175 jaar kerk te Marialoop