Marialoop is een parochie van 8760 Meulebeke

www.meulebeke.be
Welkom in het verhaal van een parochie toen en nu ...
Uit de windmolens van Meulebeke:

De geografische ligging is onderaan de pagina verduidelijkt met een kaartje zie bijbehorend nummer.

De Herentmolen: nr 3

Benaming, schrijfwijze: hernemuelene 1575, herrentmuelen 1614, Heerenmeulen 1641, herrentmeullene 1771, Loncke's molen 1834, Aardemolen en Allaerts'molen.
Noord Heirenthoek.  Ligging voor WO I :Op de hoek van de Gentstraat,de Lostraat en de huidige inrit naar de Herentmolen.De molenwal lag rechts van het huidige kapelletje. De huidige molen ligt een weinig verder. De Herentmolen is de enige nog bestaande windmolen in Meulebeke.De vroegste ons bekende vermelding van een "hernemuelene" komt uit 1575: François vander Muelene was er molenaar-eigenaar. Op dit tijdstip draaiden in Meulebeke nog drie andere graanmolens:deze van de Heer van Meulebeke,van de Heer van Bosterhout en van Charles Vandenbussche. Beide landsheren verzetten zich in 1575 tegen de bouw van een vijfde graanwindmolen in Meulebeke, met het argument dat reeds voldoende windmolens aanwezig waren.


hernemeulen
Op 25 juni 1578 werd aan François Vander Muelene het octrooi verleend om naast zijn molen een rosmolen op te richten,gelegen op "den Herentcautere" ,om ermee alle soorten graan te malen tot ieders gerief.
Aan de Watergravie moest jaarlijks een cijns van 16 stuivers betaald worden.

Maar inmiddels waren de "troebelen" volop bezig:ook Meulebeke bleef hiervan niet gespaard. Twee van de vier windmolens werden volledig vernield:de "hernemuelene" was één van de molens die rechtop bleef staan en nog hersteld kon worden. We zien hem aangeduid op de kaart van Sanderus (1641),onder de benaming"Heernemolen". De bijbehorende rosmolen was teloorgegaan. Het landboek van Meulebeke uit 1654 vermeldt dat aan de windmolen een stukje land paalt "up de westzijde daer de perdemuellen placht te staene" . Op dat ogenblik behoorde de molen toe aan Jooren De Bruyne. In 1736 was François D'Hondt fs Joannes de pachter-molenaar. Toen vroeg hij een octrooi aan om een windmolen te mogen oprichten te Zeveren bij Deinze,hetgeen hij op 4 juli 1737 bekwam.

De oude molen was een staakmolen en behoorde tot klasse 5. Bijna 200 jaar (van omstreeks 1746 tot 1923) was de familie Loncke molenaar of eigenaar van de Herentmolen. In 1834 was Leonard Loncke molenaar te Meulebeke. Hij was ook eigenaar van de Plaatsmolen in Meulebeke en van Ginste Stampkot,de oliewindmolen te Oostrozebeke.

In 1886 ontsnapte de molen ei zo na aan een blikseminslag. Die viel immers op de bijbehorende woning. Zeven jaar later verongelukte een molenmaker uit Wakken in de Herentmolen. In de eerste wereldoorlog werd de Herentmolen, toen nog steeds een staakmolen op teerlingen, totaal vernield. Ter vervanging ervan bouwde Jules Caene,in opdracht van Arthur Loncke,een weinig verder een staakmolen op torenkot met vliegende gaanderij. Het was evenwel geen volledige nieuwbouw, aangezien de molenkast afkomstig was van Tielt, waar hij in 1791 werd opgericht. In 1927 verkocht Arthur Loncke zijn molen aan de familie Allaert die hem kort daarna kwam bewonen. Tot 1941 diende het torenkot als woonhuis.Daarna werd het gebruikt als opslagplaats.

In 1956 werd de molen volledig afgebroken om de gebroken staak te vervangen. De molen uit Tielt was ook te flauw gebouwd. Alleen het torenkot bleef staan en werd nog eens extra versterkt. De molen werd terug opgetrokken, met zowel nieuwe als tweedehandse stukken door molenbouwer Robert Van de Kerckhove uit Ingelmunster. Bij deze heropbouw werden stukken gebruikt, afkomstig uit drie verschillende molens: één roede uit de stene Bearelle-molen van Aarsele, de tweede roede en een askop uit de stenen Termotes molen van Ruddervoorde en tenslotte kwamen de staak, steenbalk en gebinte uit de staakmolen van Vollezele(Brabant).

De nieuwe Herentmolen is een zware staakmolen op een torenkot. Op de vliegende gaanderij die vastgemaakt is aan het molenkot, staat de molenaar om de zeilen te spannen. Die gaanderij is te bereiken langs een laddertje vanuit de meelzolder.

De voet van het torenkot is 30 meter boven de zeespiegel gelegen. De molen heeft twee verdiepingen : de meelzolder en de steenzolder. Het torenkot heeft twee bouwlagen : gelijkvloers en verdieping. De hoogte van het torenkot is 5,7 meter. Het vloerpeil van de meelzolder ligt 9,15 meter boven de begane grond en is te bereiken langs een steile buitentrap. Het vloerpeil van de steenzolder ligt 3,35 meter hoger. De totale constructie vanaf de begane grond tot aan de nok van het dak van het molenkot is 18 meter.

De meelzolder dient als opslagplaats voor graan en meel. Op de steenzolder liggen drie steenkoppels : twee achtermolens met onderaandrijving en een voormolen met bovenaandrijving. Verder is er nog een haverpletter. De wieken hebben een vlucht van 24 meter.

In 1972 werd het torenkot omgebouwd tot ontvangstplaats voor bezoekers. Drie jaar later werden nogmaals belangrijke herstellingswerken uitgevoerd door de molenbouwers Peel uit Gistel. Het hekwerk, de vliegende gaanderij, alsook de staart en de kap werden volledig vernieuwd. De molen kreeg ook een grondige schilderbeurt. De Herentmolen is naast de thans gedemonteerde Geluveldmolen de enige nog bestaande torenkotmolen in Vlaanderen, die uitgerust is met een vliegende gaanderij.

plattegrond kaart molens
Verdwenen molens in Marialoop:

Gernaeys molen: nr 14

Plaatsnaam :de Hulsteboom op Marialoop.
Ligging :In de Vijfstraat tegenover de Krakelingenstraat.

Op 15 december kreeg Charles Gernaey , molenaar te Rumilles , de toestemming om een houten graanwindmolen in Meulebeke op te richten. De molen werd in 1877 op grond van landbouwer Joannes Maes opgericht. In 1914 werd de molen in het oorlogsgeweld vernield en niet meer heropgebouwd.

Hij was op dat ogenblik nog altijd eigendom van de familie Gernaey. Omstreeks 1919 werd de molen door een stoommaalderij vervangen.

Lampaerts Molen: nr 16

Plaatsnaam :Marialoop
Ligging :langs de zuidzijde van de Marialoopsteenweg.

Deze korenwindmolen was een staakmolen met open voet en werd gebouwd in 1863. De eigenaar was Ivo Lampaert-Deconinck,landbouwer te Meulebeke. In 1871 werd de molen verkocht aan landbouwer Charles Duyck. Hij werd omstreeks 1886 afgebroken.

De watermolen van Meulebeke: nr 17

Plaatsnaam :De Duivelsput op Marialoop.
Ligging :de molen stond langs de Duivelsputbeek , Steenovenstraat 109.

De watermolen werd 1856 door Eduard Smeulders uit Diest gebouwd. Henriette Smeulders erfde hem in 1886. Haar erfgenamen verkochten de watermolen in 1892 aan Hendrik Lemmens en Oscar Nihoul, beiden uit Diest. In 1931 werd de molen volledig afgebroken.

Rosmolen: nr 3
Deze rosmolen stond aan de westzijde van de Herentmolen. Op 25 juni 1578 werd octrooi verleend aan François Vander Muelene om een rosmolen op te richten op zijn grond gelegen "op den Herentcautere binnen Meulebeke, om er alle soorten graan te malen tot elks gerief".
Lieven Denewet (Molenecho's) meldt ons het overlijden van Michel Allaert.

Op 5 mei 2011 overleed de heer Michel Allaert, de laatste beroepsmolenaar van de Herentmolen te Meulebeke, thuis in zijn woning.
Hij was geboren op 11 augustus 1932 in het toen bewoonde torenkot van deze staakmolen.
Hij was gehuwd met mevr. Lieve Ottevaere en er is één zoon, Frank Allaert, die nu in Zwevezele woont.
Michel was al enkele jaren ernstig ziek. Tot zijn grote spijt kon hij niet meer draaien met zijn molen. Amper vijf jaar geleden had hij die nog grondig laten herstellen door molenbouwer Wieme.
In de jaren 1970 liet Michel het torenkot inrichten als een gezellige herberg (die al enige tijd dicht is) en in 1983 bouwde hij op zijn erf een maalvaardig schaalmodel (op 1/3) van de Poelbergmolen te Tielt.
Zijn begrafenis gaat door op woensdag 11 mei om 10 uur in de parochiekerk van Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking te Meulebeke-Marialoop, op enkele kilometer ten oosten van het centrum.
Allaert's molen
Marialoop

aardemolen
Herentmolen
Loncke's molen